Công thức đạo hàm: Các công thức đạo hàm Toán họcCông thức đạo hàm rắc rối không kém trong khi làm bài tập, đó chính là các đạo hàm khi áp dụng vào làm bài tập phải không nào các bạn. Nếu như, khi làm bài mà bạn nào có thể nhớ toàn bộ bảng công thức này thì quả là một thiên tài đấy nhĩ.

Nếu như các bạn không nhớ nổi các công thức này, thì có thể tham khảo bài viết này để áp dụng và lưu lại để làm bài tập nhé.

Định nghĩa đạo hàm cơ bản

Quy tắc cơ bản của đạo hàm

Công thức đạo hàm cơ bản

Công thức đạo hàm lượng giác

Bảng đạo hàm và nguyên hàm


Với bảng công thức về đạo hàm trên, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong quá trình làm bài tập nhé.

- Tags: