Tag - nhà giáo

10 Tấm Gương Nhà Giáo Vĩ Đại Trên Thế Giới

Họ là những người đặt nền móng cho giáo dục và ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn minh thế giới sau này. Họ là những người thầy vĩ đại của thế giới. Pythagoras Bất cứ ai cũng biết đến định lý Pytago nổi tiếng. Sự vĩ đại của ông không chỉ dừng lại ở công thức đặt nền tảng cho hình học, Pythagoras còn là một nhà triết gia, một thần bí học với nhiều nghiên cứu về tôn [...]